عضویت در خبرنامه

» معرفی اساتید » نیلوفرفرخی (نقاشی-سیاه قلم)

نیلوفرفرخی (نقاشی-سیاه قلم)

نیلوفرفرخی متولد نهم خرداد۱۳۵۶ ازسیزده سالگی شروع به یادگیری طراحی کردند و ...
ازسیزده سالگی شروع به یادگیری طراحی کردند.
کلاسهای رنگ روغن و طراحی پیشرفته ازاشیا و مدل زنده رو نزداستاد فخرالدین مخبری ازشاگردان استاد کاتوزیان گذراندن .
تکنیک مدادرنگی رو پیش آقای اروری یکی دیگه از شاگردان استادکاتوزیان یادگرفتن .
برگزاری نمایشگاه عمومی
درچندخانه فرهنگ سابقه آموزش طراحی و رنگ روغن داشتند
و به طورجدی ۱۰ سال که رنگ روغن و سیاه قلم کارمیکنم و دراین اواخر بیشتربه صورت خصوصی آموزش سیاه قلم داشتند.