عضویت در خبرنامه

» معرفی اساتید » مهروش وثوقیان (استاد پیانو)

مهروش وثوقیان (استاد پیانو)

 سال 1368 تا سال 1370: دوره ارف مقدماتی تا پیشرفته /تحت نظر استاد ناصر نظر  سال 1370 تا 1379: آموزش نوازندگی پیانو / استاد لیلی سرکیسیان  سال 1380 تا 1386: آموزش نوازندگی پیانو / استاد ماري اوهاناسیان( ماري یوسف)  سال 1384: دوره سولفژ و تئوري موسیقی /استاد مصطفی کمال پورتراب و شاگرد ایشان آقاي رضا رضایی  سال 1388: شرکت در کلاس هاي آموزش مربیگري موسیقی تحت تعلیم جناب آقاي ناصر نظر  سال 1392 تا 1393: گذراندن دو ترم دوره Music Education در دانشگاه سیدنی, استرالیا  سال 1390 تا 1394: کلاس هاي خصوصی پیانو، آموزش موسیقی و پیانو به زبان انگلیسی  سال 1395 تا کنون: تدریس پیانو در موسسه هنري طنین دلنواز و برگزاري کلاس هاي خصوصی پیانو  برگزاري 4 کنسرت هنرجویی و کلاس هاي گروهی تمرین اجرا

   سال 1368 تا سال 1370: دوره ارف مقدماتی تا پیشرفته /تحت نظر استاد ناصر نظر
 
    سال 1370 تا 1379: آموزش نوازندگی پیانو / استاد لیلی سرکیسیان
 
    سال 1380 تا 1386:  آموزش نوازندگی پیانو  / استاد ماري اوهاناسیان( ماري یوسف)
 
   سال 1384: دوره سولفژ و تئوري موسیقی /استاد مصطفی کمال پورتراب  و شاگرد ایشان آقاي رضا رضایی
 
   سال 1388: شرکت در کلاس هاي آموزش مربیگري موسیقی تحت تعلیم جناب آقاي ناصر نظر
 
   سال 1392 تا 1393: گذراندن دو ترم دوره مربیگری موسیقی در دانشگاه سیدنی, استرالیا

  سال 1390 تا 1394: کلاس هاي خصوصی پیانو، آموزش موسیقی و پیانو به زبان انگلیسی
 
   سال 1395 تا کنون: تدریس پیانو در موسسه هنري  طنین دلنواز و برگزاري کلاس هاي خصوصی پیانو