عضویت در خبرنامه

» معرفی اساتید » سید اسکندر شهریاری ( تنبور و نی )

سید اسکندر شهریاری ( تنبور و نی )

ساز تنبور از ۱۰سالگی تاکنون خدمت استادان :سیدرکن الدین شهریاری _سیدآرش شهریاری_استادطاهریارویسی گذراندند و .....
ساز دایره از هشت سالگی تاکنون.

ساز تنبور از ۱۰سالگی تاکنون خدمت استادان :سیدرکن الدین شهریاری _سیدآرش شهریاری_استادطاهریارویسی.

سازنی از ۱۵سالگی تاکنون 
خدمت استادان :عبدالنقی افشارنیا_کوروش بهرامی_سیامک جهانگیری_حسن مکانیکی.

تئوری موسیقی ایرانی 
نزد استادان :داریوش طلایی و هومان اسعدی به مدت دوسال

فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی ۱۳۸۴_۱۳۹۰

تدریس ساز تنبور به مدت  ۱۵سال به طور خصوصی 

آغاز فعالیت حرفه ای 
از اسفند ۱۳۸۱همراه باگروه موسیقی روحتاف /

اجراهای همایش مولانا ۱۳۸۶
فستیوال اندونزی ۱۳۹۱
کنسرت مشق نام لیلی تالار وحدت ۱۳۹۱_۱۳۹۲
همخوانی در آلبوم مرثیه ی آفتاب اثر استادسید آرش شهریاری ۱۳۸۳
همخوانی ونوازندگی تنبور در آلبوم مشق نام لیلی ۱۳۹۴
اثر استادسید آرش شهریاری.
همکاری با گروه موسیقی سایه سار اسفند ۱۳۹۳.
همکاری باگروه دف نوازان زروان اردیبهشت ۱۳۹۴.

پایان نامه ی دوره ی کارشناسی موسیقی باعنوان 
"مطالعه ای در سیستم مدال و رپرتوار تنبور یارسان 
بررسی موردی مقام سرطرز"استادراهنما دکترهومان اسعدی اسفند ۱۳۸۹دانشکده هنر ومعماری