عضویت در خبرنامه

» معرفی اساتید » فرزان گرمخورانی (استاد ویولن کلاسیک)

فرزان گرمخورانی (استاد ویولن کلاسیک)

فرزان گرمخورانی متولد سال ۱۳۶۳ خورشیدی فراگیری ساز ویولن را در سن 13 سالگی نزد خانم پرسیا بهارلو آغاز کرد . سپس در سن 16 سالگی به شاگردی استاد روبن طهماسیانس پذیرفته شد و دو سال نزد ایشان به فراگیری مطالب مهم در نوازندگی ویولن پرداخت.
  پس از آن در سن 18 سالگی ، جهت ادامه ی تحصیلات خود در رشته ی موسیقی به دانشگاه  (EMU ( eastern Mediterranean university 
قبرس رفت ،در امتحان ورودی دانشکده موسیقی این دانشگاه در رشته ی نوازندگی ویولن پذیرفته شد و در کنار گذراندن واحدهای درسی موسیقی ( شامل تئوری موسیقی ، سلفژ، هارمونی ، تاریخ موسیقی و ...) نوازندگی ویولن را با مکتب   Ivan Galamain   بطور کامل آموخت.

پس از فارغ التحصیلی در رشته ی موسیقی ، به فرانسه سفر کرد و در شهر پاریس بصورت خصوصی با چند استاد ویولن تمرین کرد .
وی سپس به ایران بازگشت و به مدت دو سال در خدمت ویولنیست برجسته علی صالحی پور ، به فراگیری نکات پیشرفته ی نوازندگی پرداخت.