عضویت در خبرنامه

» معرفی اساتید » سالار غفاربجوئی (استاد ویلنسل )

سالار غفاربجوئی (استاد ویلنسل )

سالار غفاربجوئی فعالیت هنری خود را از سال 78 با ساز کمانچه آغاز کرد و سپس شروع به یادگیری ساز ویلنسل نزد ...
سالار غفاربجوئی فعالیت هنری خود را از سال 78 با ساز کمانچه آغاز کرد و سپس شروع به یادگیری ساز ویلنسل نزد اساتیدی چون سعید گوگردچی ، فضل الله رضایی و آیدین احمدی نژاد نمود
 در این مدت در مستر کلاس های وولفگانگ بوکسبااوم در وین و وولفگانگ پنهوفر و  لِو اِوگرافو در تهران شرکت کرد.
وی هم اکنون مدرس ویلنسل در کنسرواتوار تهران بوده و با ارکسترهایی نظیر پارسیان ، سمفونیک تهران ، سمفونیک تبریز ، فیلارمونیک تهران ، پاسارگاد و کامراتا همکاری نموده است.