عضویت در خبرنامه

» اخبار » تازه ترین اخبار » شروع کلاس های حانیه حسین پور (استاد پیانو)

شروع کلاس های حانیه حسین پور (استاد پیانو)

یکشنبه 19 آبان ماه 1398 130
۴ سال فعالیت در آکادمی استاد سامان احتشامی و کسب گواهی ایشان تدریس از کتاب های چرنی،هانون،بیر،۴۰ آهنگ برگزیده ،کتابهای پیانیست۱و۲، کلاسیک فاوریز، تئوری موسیقی استاد کمال پور تراب و.. بر اساس سطح هنرجو
۴ سال فعالیت در آکادمی استاد سامان احتشامی و کسب گواهی ایشان
 
تدریس  از کتاب های چرنی،هانون،بیر،۴۰ آهنگ برگزیده ،کتابهای پیانیست۱و۲، کلاسیک فاوریز، تئوری موسیقی استاد کمال پور تراب و.. بر اساس سطح هنرجو