عضویت در خبرنامه

» اخبار » اخبار موسسه » آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز روز یکشنبه باز است

آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز روز یکشنبه باز است

پنجشنبه 25 تیر ماه 1394 2527
آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز روز یکشنبه 28 تیر ماه 1394 باز است...
آموزشگاه موسیقی طنین دلنواز روز یکشنبه  28 تیر ماه 1394 باز است...
هنر جویانی که روز یکشنبه کلاس یا تمرین دارند میتوانند در کلاس های خود حضور به عمل آورند..
فقط حتما قبل آمدن با آموزشگاه هماهنگ کنید...
با تشکر